Image description
De HBV is er voor alle huurders
De HBV IJsseldal

De HBV is er voor alle huurders

De belangrijkste activiteiten van de HBV zijn:

  1. De Stichting IJsseldal Wonen gevraagd en ongevraagd adviseren over hun huurprijsbeleid, renovatiebeleid, samenwerkingsafspraken met de Gemeentes over het bouwbeleid in brede zin, communicatie met de huurders etc.
  2. Het bemiddelen bij problemen van huurders.
  3. Een goede samenwerking realiseren met de Stichting IJsseldal Wonen op basis van de Samenwerkingsovereenkomst.
  4. Contacten onderhouden met groepen huurders via klantenpanels en buurtbijeenkomsten.
  5. De huurders informeren over hun rechten en plichten.

Het overleg

Het overleg met de woningcorporatie is wettelijk vastgelegd in de Wet Overleg Huurder Verhuurder. De samenwerkingsovereenkomst is hierop gebaseerd. Vanaf 1 juli 2015 is de corporatie verplicht de huurdersorganisatie te betrekken bij het beleid en de advisering van de huurders is zwaarder gaan wegen. Ook de Gemeentes hebben de verplichting de huurdersorganisaties te betrekken bij het woonbeleid.

De HBV is lid van de Woonbond. De Woonbond is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van huurders, die adviezen kan geven en kan bemiddelen bij geschillen. De Woonbond verzorgt cursussen voor bestuursleden van huurdersorganisaties over rechten en plichten van huurders, regelgeving, leefbaarheid van buurten etc. 

De HBV is er voor álle huurders van IJsseldal Wonen.

 

Downloads

Download de statuten (pdf)