Image description
JAARVERGADERING 2023
UITNODIGING EN AGENDA JAARVERGADERING 2023

JAARVERGADERING 2023

Uitnodiging 

Beste huurder,

Op dinsdag 14 en woensdag 22 maart 2022 houdt de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Beide keren aanvang 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur.

Het bestuur zal verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2022. De agenda en de vergaderstukken vindt u op onze website www.hbv-ijsseldal.nl
Beschikt u niet over internet? U kunt in dat geval een van de bestuursleden bellen, dan krijgt u de stukken per post. (Tel. H.Verboom 0571 272761 of G.Kupers 0612219130).

Tijdens deze jaarvergadering nemen we afscheid van onze voorzitter Harry Verboom, hij treedt af en is niet meer herkiesbaar. Wij nodigen hierbij alle huurders van IJsseldal Wonen van harte uit. Ook leden van het Gemeentebestuur van Lochem en Voorst zijn van harte welkom. De directeur bestuurder van IJsseldal Wonen Dave van Zalk zal een korte toelichting geven op de huurverhoging van 2023. Na de pauze hebben we een interactief programma.

Wij hopen u op 14 of 22 maart te ontmoeten,
Het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal

 

Agenda

De agenda van de jaarvergadering, tevens algemene ledenvergadering van de huurdersbelangenvereniging IJsseldal op 14 maart te Brasserie Korderijnk te Twello en op woensdag 22 maart bij Woonzorgcentrum de Borkel Hoofdstraat 61A te Gorssel

Aanvang 19.30, zaal open vanaf 19.00 uur
1. Opening en mededelingen door de voorzitter Harry Verboom
2. Notulen jaarvergadering van maart 2022 en jaarverslag 2022,
3. Financieel jaarverslag 2022,
4. Verslag kascommissie en kiezen kascommissie 2023

Pauze

5. De directeur bestuurder Dave van Zalk geeft een korte toelichting op de huurverhoging 2023
6. Een interactief programma waarbij alle aanwezigen inbreng hebben.
7. Bestuursverkiezing
8. Sluiting door de voorzitter, er wordt u nog een consumptie aangeboden door de HBV.

 

Relevante stukken voor de jaarvergadering zijn te vinden onder 'downloads'

>
<